Трудова медицина - Медик Консултинг ООД

Трудова медицина от Медик Консултинг ООД. Задължително ли е да сключим договор със Служба по Трудова Медицина?
Служба трудова медицина София - комплексни решения в сферата на трудовата медицина:

  • Изготвяне оценка на риска.
  • Измерване факторите на работната среда.
  • Разработване на всички необходими документи за изрядността на Вашата фирма пред контролните органи.

Оферта служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД