OiRA получава „Сертификат за най-добра практика“

OiRA получава „Сертификат за най-добра практика“

Изданието за 2015 г. на конкурса за Европейска награда за постижения в областта на публичната администрация (EPSA)  избра проекта за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA) на EU-OSHA да получи „Сертификат за най-добра практика“ в категорията Европейски съюз. В конкурса могат да участват публични администрации на местно, регионално и национално равнище и на равнище ЕС, като целта е да се демонстрира, че има необходимост от партньорско сътрудничество, за да може публичният сектор да допринесе и да изпълнява водеща роля за създаването на едно по-добро общество за всички нас.

На заключителната церемония по връчване на наградите в Маастрихт на 17 и 18 ноември представителите на EU-OSHA са поканени да получат сертификата си. Понастоящем проектът OiRA предоставя 85 онлайн инструмента по сектори и вече са изпълнени повече от 36 000 оценки на риска. В процес на разработване са над 30 допълнителни инструмента. Единственият пример, отличен за EPSA за 2015 г., е OiRA, което представлява значим успех за проекта и общността на OiRA.

Вижте подробен списък на отличените с награда и сертификат за най-добра практика   

Допълнителна информация за конкурса   

Посетете проекта OiRA 

17.11.2015г.