Kачественото образование е начинът за справяне с детския труд според МОТ

11.06.15

България е сред страните, изпълнили условието за определяне на минимална възраст за задължително образование и наемане на работа

„НЕ на детския труд – ДА на качественото образование”, апелира Международната организация на труда (МОТ) по повод 12 юни – Световния ден срещу детския труд. Целта на тазгодишната кампания е да се фокусира върху качественото образование като начин за справяне с детския труд. Последните глобални статистики показват, че на 120 млн. деца на възраст между 5 и 14 г. им се налага да учат и работят едновременно или изобщо нямат възможност за образование. Бедността, липсата на социална защита, липсата на достоен труд за възрастните и гаранции, че децата ще посещават училище до минималната законоустановена възраст, са само част от факторите, които водят до липсата на достъп до образование за стотици милиони деца по света.

Организацията на обединените нации (ООН) имаше поставена цел да гарантира, че до края на 2015 г. всички деца по света ще имат достъп поне до начално образование. Според последните данни на ЮНЕСКО обаче 58 млн. деца на възраст за начално образование и 63 млн. юноши на възраст за средно училище все още не са записани в училище. Тази статистика показва, че целта на ООН няма да бъде изпълнена.  Децата, които са принудени да работят и да учат едновременно или изобщо нямат възможност за образование, са потенциални жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация, могат да попаднат на ниско платена работа или да останат дълготрайно безработни.

Изграждането на национални политики за образование трябва да е основен стремеж за всяка държава и така да се гарантира минималната възраст за започване на работа. На всички деца трябва да се гарантира задължително безплатно образование. Качественото образование трябва да се осигури чрез ресурс от подготвени преподаватели, които да заложат база от знания и умения, необходими за бъдеща платена работа.

Конвенция № 138 на МОТ ясно посочва, че минималната възраст за започване на работа „не трябва да бъде по-малка от възрастта на завършване на задължителното образование, във всеки случай, не трябва да бъде по-малка от 15 години.” България е една от държавите, в които има определена една и съща минимална възраст - 16 г., за задължително обучение, регламентирано в Конституцията, и за започване на работа според Кодекса на труда.  Специално се отбелязва в Кодекса, че наемането на лица, ненавършили 16 г., е забранено, но са предвидени и изключения, които се отнасят основно за даровити деца, участващи в кино продукции, театрални постановки, музикални състави.

България е предвидила още една защита срещу експлоатацията на детски труд - наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията се квалифицира като престъпление. За всяко установено нарушение задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство. За 2014 г. контролните органи на Инспекцията по труда са установили 43 случая на наети без разрешение непълнолетни лица. Поисканите разрешения за наемане на лица до 18 г. са общо 2079. От тях 121 са за наемане по трудови правоотношения на лица до 16 години и 1958 – за лица, навършили 16 години. Дадени са общо 2005 разрешения - 108 за наемане на лица до 16 години и 1897 – за навършили 16 г.

През 2013 г. исканията са общо 1632, от тях 1524 са за навършили 16 години лица и 108, за под 16 г. Дадените разрешения са съответно са съответно 1508 и 92. За първите 5 месеца на годината поисканите разрешения за наемане на лица, ненавършили 16 г., са 31 и всички са дадени. За над 16 г. исканията са 185, дадени са 170. За същия период на 2014 г. поисканите разрешения за деца под 16 г. са били 22, дадени са 16, а за навършили 16 г. лица, исканията са 197, разрешенията - 181.  Броят на разрешенията нараства през летните месеци, когато децата са в по-дълга ваканция, имат повече свободно време и работата не пречи на образованието им. Най-често исканията са за наемане на непълнолетни като пиколо в хотел, кухненски и търговски работници. Разрешения обикновено се отказват, когато липсват измервания на факторите на работната среда за обекта, където би трябвало да работи непълнолетното лице.

Всяка проверка, която се осъществява от инспекторите на Инспекцията по труда, предвижда и контрол върху наемането на лица, ненавършили 18 г. Работните места, на които се наемат те, се проверяват на място, за да се установи дали се спазват облекчените условия на труд за непълнолетните, регламентирани в законодателството. Според Кодекса на труда „работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване”. Техният работен ден е 7-часов, не могат да работят след 20 ч., гарантираният им отпуск е 26 дни, нямат право да полагат извънреден труд.

Цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Административни услуги“, подрубрика „Разрешителни режими“ http://www.gli.government.bg/page.php?c=112&d=313. Реално от работодателя се изискват документи, каквито той би трябвало да осигури, независимо дали на работното място ще полага труд непълнолетно лице или пълнолетно.  

Източник: Главна инспекция по труда