3 май е крайният срок за подаване на декларации и уведомления за условия на труд

Уведомленията могат да бъдат попълнени и подавани без да се използва интернет порталът

На 3 май 2016 г. изтича срокът за подаване на декларации и уведомления за условията на труд по силата на чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Определеният по закон краен срок - 30 април, е почивен ден, поради което документите могат да се подават до първия работен ден след почивните включително.

Системата позволява подаване на документите онлайн и в извънработно време, в почивни и празнични дни. В работни дни и в работно време те могат да се приемат и на място в териториалните поделения на Инспекцията по труда по регистрация на фирмата. Уведомленията могат да се попълнят и ръчно, без да се използва интернет порталът, като формулярът може да бъде изтеглен от сайта на ИА ГИТ, в рубриката „Формуляри“ - http://www.gli.government.bg/page.php?c=66, след което да се подадат на място, по пощата или с куриер. Не е задължително да бъдат придружени с електронен носител.

Декларации и уведомления се подават от началото на годината до края на април. Към момента 150 000 от 200 000 задължени по закон, са подали документите. Продължава утвърдилата се през годините практика те да се подават в последния момент. Това води до натовареност, забавяне работата на системите и предизвикване на технически проблеми, за отстраняването на които се работи постоянно.

Източник: ИТ / 27.04.2016г.