Световния ден на безопасността и здравето при работа

28 Април - Световния ден на безопасността и здравето при работа

Присъединете се в изграждането на култура на превенция на БЗР

Национална трудова безопасност и здравна култура е такава, в която правото на безопасна и здравословна работна среда се спазва на всички нива, в които правителствата, работодателите и работниците да участват активно в осигуряването на безопасна и здравословна работна среда чрез система от определени права, отговорности и когато най-висок приоритет е предоставено на принципа на превенцията.

Международната организация по труда е създала уебсайт SafeDay с нова и полезна информация, включително за ролята на всяка заинтересована страна, по-подробна информация по ключови аспекти и тенденции на БЗР, както и комплект от кампанията, която включва представяне PPT с бележки, плакат и брошура.

Кликнете върху изображението по-долу, за да посетите интерактивен уебсайт:

Световен ден за безопасност и здраве при работа - 28 Април, 2015 г.: Присъединете се в изграждането на култура на превенция на БЗР