Регистрирай се, за да сложи край на съвременното робство

НАД 21 МИЛИОНА ДУШИ СА В КАПАН В ПРИНУДИТЕЛНИЯ ТРУД

Те работят във фабрики и мини, в домовете и по улиците. Те са навсякъде около нас и във всяка страна.

Сега е нашият шанс да промени това. Ние започва кампания за крайните съвременното робство и ние се нуждаем от вашата помощ.

 ЗА КАМПАНИЯТА

През юни 2014 г., делегати на Международната конференция на труда, който определя международните трудови стандарти са гласували, за да приеме международен договор, известен като протокол, който изисква страните да предприемат допълнителни мерки за борба съвременното робство, докато помага на оцелелите получават живота си обратно.

Преди Договора може да доведе до реална промяна, тя трябва да бъде ратифициран от страни от целия световен и това е мястото, където може да играе роля в преустановяването робство веднъж и завинаги: като се обадите на вашата страна да ратифицира Протокола бързо.

50 за свобода е кампания, за да помогне на влияние най-малко 50 държави да ратифицират Протокола от 2018.

Тя е водена от Международната организация на труда -. Агенцията на ООН за света на труда, и неговите партньори Научете повече

 Над 21 милиона души са в капан в принудителен труд. Те работят във фабрики и мини, в домовете и по улиците. Те са навсякъде около нас и във всяка страна. Сега е нашият шанс да промени това. 50 за свобода е кампания, за да помогне на влияние най-малко 50 страни да ратифицират Протокола от МОТ за борба съвременното робство до 2018 г. Вие можете да помогнете.

Новини: Нобелов лауреат Кайлаш Satyarthi регистрирали в подкрепа на глобалната кампания на МОТ да сложи край на принудителен труд 

Научете повече: Тема портал на МОТ относно принудителния труд, трафика на хора и робството