Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238
Примерени календари по ЗБУТ
Примерени календари по ЗБУТ

Примерени календари по ЗБУТ

Календар на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.

Календар по ЗБУТ под 4 служителя / работника Изтегли

Календар по ЗБУТ над 4 служителя / работника Изтегли

Календар по ЗБУТ над 51 служителя / работника Изтегли

ЗАБЕЛЕЖКА: Освен горепосочените дейности, през годината се извършват и текущи дейности, като изготвяне на оценка/преоценка на риска, актуализиране на документацията (когато това е необходимо), провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на новопостъпили служители, предоставяне на службата по трудова медицина на карти за предварителен медицински преглед (медицински за постъпване на работа на новопостъпили служители за изготвяне на становища за постъпване на работа и изготвяне на други, необходими за осигуряването на здраве и безопасност при работа, документи.