Онлайн интерактивна оценка на риска

Какво представлява OiRA (Online Interactive Risk Assessment)?

OiRA означава онлайн интерактивна оценка на риска. Това е уеб базиран инструмент, чрез който могат да се извършват оценки на риска за здравето и безопасността на работното място.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ИНСТРУМЕНТЪТ OIRA?

OiRA може да бъде използван от всеки желаещ да оцени свързаните със здравето и безопасността рискове, които е възможно да съществуват на работното място.

В същото време, OiRA е предназначен да бъде от най-голяма полза за по-малките предприятия.

OiRA е разработен със специалната задача да ги подпомага при оценяването на рисковете на работното място и при изготвянето на документирана оценка на риска, включително план за действие, съобразен с изискванията за съответната стопанска дейност.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ?

Оценката се извършва на четири основни етапа:

  • Подготовка: На този етап преглеждате конкретната оценка, която ви предстои да започнете, и имате възможност допълнително да я приспособите към специфичния характер на извършваната от вас стопанска дейност.
  • Определяне: OiRA ви представя поредица от потенциални опасности или проблеми за здравето и безопасността, които е възможно да съществуват на Вашето работно място. Като отговаряте с „да“ или „не“ на твърденията/въпросите, потвърждавате дали въпросните опасности или проблеми са налице. По Ваша преценка Вие може да подминавате въпроси и да отговаряте на по-късен етап.
  • Оценяване: На този етап Ви се дава възможност да определите степента на риска за всеки от проблемите, срещу които сте отбелязали „за разрешаване“ при идентифицирането на рисковете.
  • План за действие: На четвъртия етап от оценката можете да решите какви мерки ще предприемете по отношение на идентифицираните рискове и какви ресурси е вероятно да са Ви необходими. Въз основа на тази информация на следващия етап автоматично се генерира доклад.

КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА?

Не е възможно като цяло да се определи времето за изготвяне на оценка, тъй като инструментите се различават при отделните икономически дейности и държави.От друга страна, можете да отделите на оценката толкова време, с колкото разполагате, а по-късно, при възможност, да продължите от мястото, където сте прекъснали.

От друга страна, можете да отделите на оценката толкова време, с колкото разполагате, а по-късно, при възможност, да продължите от мястото, където сте прекъснали.

ЗАЩО ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ?

При започване на първата си оценка за риска ще бъдете помолени да си създадете OiRA акаунт – лесно и бързо действие.

Показване на по-малко

Регистрацията Ви предоставя достъп до собствения Ви акаунт по всяко време, за да можете да продължите предишни оценки или да започнете нови.

Уверете се, че разполагате с разпечатана, точна и актуализирана оценка за риска (по всяко време).

НЕОБХОДИМА ЛИ Е ПОДГОТОВКА?

Основната структура на онлайн интерактивната оценка на риска се състои от: - профилиращи въпроси (въпроси, определящи профила на фирмата) - модули и потенциални подмодули - рискове (положителни твърдения) Профилиращите въпроси се използват, за да се определи дали определени модули се отнасят към крайния потребител въобще (НЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ), или дали те трябва да се повтарят даден брой пъти (ПОВТАРЯЩИ СЕ). Такива въпроси се задават ПРЕДИ започване на определянето и оценяването на риска. Ако крайният потребител не потвърди, че даден незадължителен профилиращ въпрос е от значение (чрез поставяне на отметка в кутийка), тогава съответният модул ще бъде пропуснат изцяло. Ако крайният потребител въведе повече от една опция за повтарящ се профилиращ въпрос, тогава съответният модул ще бъде повторен посочения брой пъти.