Общи съвети при предупреждения за опасни метеорологични явления

Източник:Национален институт по метеорология и хидрология

   

Работа на открито.
       Опасни явления днес:
www.meteo.bg
       Основни послания

Предупрежденията се дават в цвят, в зависимост едновременно от вероятността да се случи опасно явление и влиянието, което би могло да окаже то върху живота и дейността на хората.
       Всеки цвят има определено послание.
Какво да очакваме и какви действия да предприемемВ таблиците по-долу са посочени примери какъв вид поражения могат да се очакват при всеки вид опасно явление (дъжд, сняг, вятър и др.) и всяка степен на опасност (висока, средна и ниска). Тя дава също някои общи съвети, които биха помогнали да се намалят или ограничат въздействията. Имайте предвид, че и при време "без опасни явления" е възможно да има някакви минимални негативни последствия.

При ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОПАСНО ВРЕМЕ
При ДЪЖД
При ВЯТЪР
При МЪГЛА
При СНЯГ И ЛЕД
При НАВОДНЕНИЯ
При ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ
При ЕКСТРЕМНО ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ
При ЕКСТРЕМНО НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
При МОРСКИ ЯВЛЕНИЯ
При ГОРСКИ ПОЖАРИ
При ЛАВИНИ

При ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОПАСНО ВРЕМЕ

Много ниска

Ниска

Средна

Висока

Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми.

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, следете актуалните прогнози за времето. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито.

БЪДЕТЕ ГОТОВИ.

Вземете предпазни мерки и следете актуалните прогнози за времето. Могат да се очакват проблеми при дейности на открито. Бъдете подготвени да прекратите дейности на открито.

ВЗЕМЕТЕ предварителни МЕРКИ, бъдете бдителни и спазвайте съветите на компетентните власти. Следете актуалните прогнози за времето. Очакват се сериозни смущения при дейности на открито. Пътувайте само при крайна необходимост

При ДЪЖД

Много ниска

Ниска

Средна

Висока

Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми.

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг

БЪДЕТЕ ГОТОВИ да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При ВЯТЪР

Много ниска

Ниска

Средна

Висока

Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми.

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито

БЪДЕТЕ ГОТОВИ за повече проблеми, структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването.

ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите. Съществува риск за сигурността на хората заради изкоренени дървета и летящи предмети. Очакват се много материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.

При МЪГЛА

Много ниска

Ниска

Средна

Висока

Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми.

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за големи области с мъгла, на места гъста. Може да се затруднят дейностите на открито. Може да се очаква затваряне на летища или забавяне на полетите, трудни условия за шофиране и удължаване на времето за пътуване.

БЪДЕТЕ ГОТОВИ за големи области с гъста мъгла. Възможно е затваряне на главните летища и пристанища. Опасности при шофиране и удължаване на времето за пътуване с наземен и релсов транспорт.

ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите. Обширни области с гъста мъгла. Възможно е затваряне на главните летища и пристанища. Много опасности при шофиране и голямо удължаване на времето за пътуване с наземен и релсов транспорт.

При СНЯГ И ЛЕД

Много ниска

Ниска

Средна

Висока

Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми.

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

БЪДЕТЕ ГОТОВИ за обширни области със сняг и/или лед, водещи до смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, както и на дейностите на открито.

ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите. Обширни области с дебел сняг и/или значителна ледена покривка, водещи до значителни смущения в наземния, релсовия и въздушния транспорт. Голям риск при шофиране, пътувайте само при абсолютна необходимостл

При НАВОДНЕНИЯ

Много ниска

Ниска

Средна

Висока

Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми.

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за възможност от локални наводнявания на малко на брой частни собствености. Възможни са ограничения при дейности на откритол

БЪДЕТЕ ГОТОВИ да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на частни собствености и на транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация.

ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа.