Над 500 нарушения са констатирали инспекторите на ДИТ-Шумен

Общо 504 нарушения са констатирали контрольорите на Дирекция "Инспекция по труда" (ДИТ) в Шумен през ЮЛИ 2015г., съобщиха от ведомството.

Съставени са 18 акта за установяване на административни нарушения. Издадени са 25 наказателни постановления, от които са влезли в сила 24.
Най-многобройни са нарушенията свързани със здравословните условия на труд - 239. За опасно работно оборудване нарушенията са 78, а за липса на хигиена на работното място - 30
Нарушенията на трудовите правоотношения са 265, като сред тях 78 са свързаните със заплащането на положения труд.

През юли служители на ДИТ-Шумен са извършили 90 проверки, от които 85 на малки и средни предприятия.
За отчетения период в Дирекцията са постъпили 34 сигнала за нарушения на трудовото законодателство включително и на Кодекса на труда. Те са свързани със заплащане - 57, прекратяване на трудовите правоотношения - 18, работното време, почивките и отпуските - 1.
Решени са 23 сигнала с проверка на място.

81 са предприятията, които са утвърдили програма за минимизиране на риска. С направена оценка на риска са 84 фирми. С изградени органи по безопасност и здраве при работа са 84 предприятия, а 75 са изпълнили основните изисквания по Закона за безопасни условия на труд.

Спрямо нарушителите са предприети 424 принудителни административни мерки. Като в рамките на правомощията си контролните органи могат да дават предписания за преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, допуснати от работодателите.
За периода са дадени 424 задължителни за изпълнение предписания, сред които за нарушения по здравословни и безопасни условия на труд - 224 и за нарушения по трудови правоотношения - 200.

Сроковете за изпълнение на предписанията са различни и са съобразени с вида на нарушението и времето, за което то може да бъде отстранено.
04.08.2015г.
Източник:Топ Новини Шумен