Лекари по трудова медицина ще определят възможностите за работа на хора с увреждания

Лекари по трудова медицина ще определят възможностите за работа на хора с увреждания

Лекари по трудова медицина ще определят каква запазена работоспособност има даден човек с увреждане, от което ще зависи както насочването му към подходяща работа, така и правото му на инвалидна пенсия. Това стана ясно от предложенията на социалното министерство, които са част от концепцията за реформа в областта на медицинската и трудова експертиза за хората с увреждания. Нова комисия към НОИ, в която освен лекари по трудова медицина, ще участват експерти от държавното осигуряване и представители на социалните служби, ще разглежда документите с медицинската експертиза на съответния човек и ще преценява, дали е подходящо да се върне на старото си работно място или да се насочи към нова работа. Тази комисия ще има право да поиска и допълнителни медицински изследвания, ако има съмнения за диагнозата на човек с увреждане. Системата ще заработи от догодина и няма да се прилага за издадените вече решения на ТЕЛК. Вицепремиерът Ивайло Калфин заяви, че няма да инициира проверка на досега издадените решения, и дори да има фалшиви сред тях, хората не са виновни за това.

Закриват ТЕЛК-овете, създават нов модел за експертиза на работоспособността

След като комисията по медицинска експертиза издаде съответния код с информация за заболяването на един човек и запазената функционалност на организма, комисията към НОИ ще приеме документите за разглеждане, когато се отнася за човек в работоспособна възраст. В нея лекарите по трудова медицина трябва да преценяват какви възможности има за този човек: да бъде трудоустроен при досегашния си работодател на същата или нова позиция, да се преквалифицира и да потърси друга работа, или да отиде на рехабилитация и отново да премине през двата вида експертиза.

Колкото до правото на инвалидна пенсия, то остава обвързано с изискването за осигурителен стаж, но няма да се измерва през процент намалена работоспособност, а през запазена функционалност, без да е ясна точната методика засега. Ако човек има нужната работоспособност за дадена работа, няма логика да получава инвалидна пенсия, обясни вицепремиерът Калфин.

"Но ако комисията му каже, че може да работи на друго работно място, но там доходът му ще е по-малък, тогава пенсията му ще остане", каза министърът.

Правят електронен регистър на чакащите пациенти, за да не се пререждат

Ще се направи и преглед на критериите, по които се предоставят различни услуги на хората с увреждания.

"Въпрос на общините е да преценят дали синята зона, където можеш да паркираш до входа, е за човек, който има двигателни увреждания, или за човек с всякакъв вид увреждания. Винетките, които се получават, също трябва да има преценка кой, в какви случаи и по какъв начин ще ги получава", каза социалният министър.

И още една заявка от Ивайло Калфин - държавата ще търси начин да подпомага с различни стимули работодателите, които връщат на работа служители с придобито увреждане или наемат хора с увреждания.

Източник: www.dariknews.bg