Карта на опасните явления в България
Днес
Карта на прогнозираните опасни явления от www.meteo.bg.
Утре
Карта на прогнозираните опасни явления от www.meteo.bg.

Ниво на опасност         

              Бяло
Липсваща, недостатъчна, стара или съмнителна информация.


Зелено
Няма опасни явления.

             Жълто

Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.


Оранжево

Времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.


Червено
Времето е много опасно. Прогнозирани са изключително интензивни опасни метеорологични явления. Възможни са големи материални щети и нещастни случаи, може да възникне и опасност за живота. Следвайте нарежданията и всички съвети на компетентните органи и бъдете готови да извънредни мерки.

Вид на предупрежденията
Вятър
Сняг/Поледица
Гръмотевични бури
Мъгла
Екстремно високи температури
Екстремно ниски температури
Дъжд