ИА ГИТ публикува минималните ставки на възнагражденията в страните от ЕС

Таблицата с минималните ставки и условия на труд е публикувана на сайта на ИА ГИТ, в раздела „За работодатели и работещи“, подрубрика: „Работа на български граждани в чужбина“ (http://www.gli.government.bg/page.php?c=56),

както и тук:  doc.gifMinimalni_stavki_za_2014_i_2015.doc (152 KB)

Източник:Главна инспекция по труда