ИА ГИТ проверява работодатели за възнаграждения под минималната заплата

Стартира инспекционна кампания, по сигнал на КНСБ, за установяване на причините за осигурителен доход под минималния

ИА „Главна инспекция по труда“ стартира инспекционна кампания за контрол на работодатели, за които има индикации, че плащат на работниците си възнаграждения под минималната работна заплата. Проверките се инициират по сигнал на КНСБ. В него се отбелязва, че синдикатът има наблюдения за нередки случаи, при които и след 1 юли 2015 г., когато минималната заплата беше увеличена на 380 лв.,  осигуровките се внасят върху стария й размер от 360 лв. От КНСБ припомнят, че, макар 360 лв. да е договореният минимален осигурителен доход за неквалифицирани работници през 2015 г., според българското законодателство осигуровки трябва да се заплащат върху цялото възнаграждение, което от средата на годината не може да бъде под 380 лв.

Обектите на контрол са идентифицирани на базата на предоставена от Националната агенция по приходите информация за осигурители, които за месеците август, септември и октомври 2015 г. са декларирали за някои свои работници и служители на пълен работен ден осигурителен доход под 380 лв.

По време на проверките ще се установява дали работодателите плащат възнаграждения под 380 лв., в нарушение на трудовото законодателство, или само внасят осигуровки върху по-ниска сума, докато работниците получават минималната заплата. Ако се установи, че работниците получават по-малко от минималната заплата, ще бъдат предприети мерки, в рамките на компетенциите на ИА ГИТ, за да бъдат задължени работодателите да изплащат по-високи възнаграждения. За случаите, при които са внасяни осигурителни вноски върху по-ниски суми от реално уговореното възнаграждение в трудовия договор, веднага ще бъде сезирана Националната агенция по приходите.

От 1 януари 2016 г. минималната заплата ще бъде 420 лв.

14.12.2015г.