Един неподозиран ефект от смяната на работното място

Смяната на местоработата с назначение в конкурираща фирма, може да доведе до „конфликт на идентичността”, твърдят немски учени, които оповестиха резултати от свое изследване в Academy of Management Journal.

Група учени от Мюнхенския университет „Лудвиг Максимилиано”, с ръководител Торнстън Гросджин анализирала работоспособността на звездни играчи от Североамериканската хокейна лига. Изследователите искали да разберат колко често играчи участват в настъпателни действи срещу бивши съотборници. „Резултатите от нашето изследване са валидни и за други сфери на дейност като рекламни агенции, консултантски компании, архитектурни бюра и други екипи, в които служителите се намират в тясно сътрудничество един с друг и оказват съществено влияние върху общата дейност на фирмата”, казва Гросджин.

В случая, терминът „идентификация” учените дефинират като „степен на привързаност” на служителя към компанията. Резултатите от изследването показали, че хората, които току-що са започнали работа в конкурираща на досегашния им работодател компания, имат силна мотивация: те се стремят да засилят и подчертаят своята идентификация в новия колектив. Но, както отбелязват учените, чувството на привързаност към предишната месторабота не може напълно да изчезне, поради което такъв тип служители са много по-малко склонни да влизат в пряка конкуренция с бивши колеги.

Изследването ще помогне на работодателите да разработват по-ефективни и качествени стратегии за привличане на кадри вбъдеще, смятат учените.

Източник:
www.manager.bg