Договори след обявяването на проверки от Инспекция по труда

Любопитна тенденция за масово сключени договори от една дата - 10 юли, установиха инспекторите по труда по време на специалната инспекционна кампания за контрол на трудовото законодателство в курортите по южното Черноморие. Датата съвпада с деня, в който по местните медии беше анонсиран стартът на масираните проверки на Главна инспекция по труда в област Бургас. За по-голямата им ефективност в помощ на инспекторите по труда в областта от 10 юли до 2 септември всяка седмица се командироваха техни колеги от вътрешността на страната.

По време на кампанията бяха извършени 961 проверки в 959 предприятия с 13 290 наети в тях. Установени са 63 лица да работят без трудови договори. Нарушенията по работното време, в които влизат нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за междуседмична и междудневна почивка и т.н., са 488. По заплащането на труда нарушенията са 178. Най-често те са свързани с незаплащане на положен нощен труд и на по-високи надници за работа в почивни дни.

Други чести нарушения са липсата на документи на обектите, от които да е видно разпределението на работното време и кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден.

Съставени са 299 акта за установяване на административно нарушение, на базата на които се налагат паричните санкции. Данните от инспекционната дейност показват, че нарушения се допускат основно в малките търговски обекти, ресторанти и хотели, докато в по-големите комплекси не се установяват сериозни нередности.

Главна инспекция по труда периодично организира през летните месеци специални кампании за спазване на трудовото законодателство в курортите по южното Черноморие през лятото с командироване на инспектори от вътрешността на страната. Данните от контролната дейност показват положителна тенденция към намаляване на сериозните нарушения, свързани с възникването на трудови правоотношения, заплащането на труда и организацията на работното време, въпреки увеличаването на броя на проверките.

Кампаниите се провеждат  в област Бургас, тъй като там увеличението на наетите заради сезонната заетост е най-осезателно. По данни на НСИ наетите в областта са се увеличили с 30 000 през юни спрямо април, последният месец, върху който сезонната заетост не влияе на пазара на труда. За сравнение в другата ни морска област – Варна, броят на наетите  се е повишил с около 12 000 души.

Във Варна извършените проверки през сезона са 744 в 660 предприятия с 20 111 наети в тях. Лицата, работещи без трудови договори, са били 44, нарушенията по работното време – 313, а по заплащането на труда – 151. Съставените актове за установяване на административно нарушение са 358.

Източник:Главна инспекция по труда