Връчени от ИА ГИТ 11 акта и санкции в размер на 42 500 лв. заради неизплатени заплати в „Пикадили“

Връчени от ИА ГИТ  11 акта и санкции в размер на 42 500 лв. заради неизплатени заплати в „Пикадили“

Инспекцията бе сред институциите, на които работниците в търговската верига благодариха за ангажираността с проблема им

Във връзка с подготвения днес, 11.07.2017 г., протест на бивши и настоящи работници и служители на веригата хипермаркети „Пикадили“, ИА ГИТ информира, че от месец септември, когато са първите жалби от бивши работници за неизплатени възнаграждения, до момента на работодателя „Селект Трейд“ ЕАД са извършени 12 проверки – цялостни и в отделни обекти. Стартирала е и нова проверка, която обаче не може да бъде приключена поради проблеми с комуникацията с работодателя.

В хода на проверките са дадени 7 броя предписания за изплащане на забавени възнаграждения. Издадени са 11 броя актове за установяване на административни нарушения, също свързани с неизплащане на възнагражденията, както и с неизпълнени предписания за изплащането им в определени срокове. Издадени са наказателни постановления на обща стойност 42 500 лв., които се обжалват в съда. За някои от актовете, които са съставени неприсъствено в рамките на закона, но все още не са връчени, не са издадени и наказателни постановления.

Благодарение на действията на Главна инспекция по труда работодателят получи възможност за достъп до трудовите досиета на работниците и служителите. Беше определено упълномощено лице, което да оформя прекратяването на трудовите договори и да комуникира с различните институции, включително да предава в НОИ документи, свързани с използване на отпуск за бременност и раждане, за гледане на малко дете, както и на други видове отпуски, свързани с право на обезщетение.

Със своите действия контролните органи на ИА ГИТ на практика са изчерпали всички свои правомощия за въздействие върху работодателя. Въпреки това, за да се възползват служителите и работниците от своите законови права, инспекторите по труда ще продължат да следят случая и да им оказват съдействие по всякакъв начин, включително и чрез посредничество в комуникацията им с други институции.

За положените усилия от страна на контролните органи на Агенцията служителите на „Селект Трейд“ вече изразиха своята благодарност и признателност за отзивчивостта и съпричасността към казуса. „Ние не веднъж сме си сътрудничили с Вас и ни е ясно, че всички постигнати резултати са благодарение на вашата решителна намеса и компетентност“, написаха служители на дружеството до редица институции, начело с Министъра на труда и социалната политика, сред които бе и Главна инспекция по труда.

Източник: Главна инспекция по труда

11.07.2017г.