Близо 350 нарушения са засeкли от шуменската инспекция по труда

74 проверки са извършили служители на Дирекция „Инспекция по труда” Шумен през месец юни. Проверени са 73 малки и средни предприятия, съобщиха от инспекцията.

Общо констатираните нарушения са 347, като най-много са по здравословни и безопасни условия на труд – 215.

Пропуски при организацията и управлението на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия има в 139 случая.

Нередности има още при безопасността на работното оборудване, неосигурената защита от директен и индиректен допир до ел.ток и липса на предпазни устройства.

Свързаните с трудови правоотношения нарушения са 132, като най-често те са свързани с трудовите правоотношения и неспазване на работното време.

Други нарушения са свързани с това, че на работниците и служителите не е предоставена необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.

Спрямо нарушителите са предприети 320 принудителни административни мерки и са дадени 320 задължителни за изпълнение предписания.

Издадено е едно наказателно постановление и едно е влязло в сила.

09.07.2016г.

Източник: http://shumen.topnovini.bg/