ISO 45001 Здравословни и безопасни условия на труд

ISO 45001 вече е публикуван

Много очакновеният международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд (OH&S) е публикуван и се стреми да превърне практиките на работното място в световен мащаб.

Здраве и безопасност на работното място - Готови ли сте за ISO 45001?

ISO 45001: 2018, Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - Изисквания с насоки за употреба, осигурява солиден и ефективен набор от процеси за подобряване на безопасността на работното място в световните вериги за доставки. Проектиран, за да помогне на организации от всякакви големини и индустрии, и се очаква новият международен стандарт да намали нараняванията и заболяванията на работното място по света.

Според изчисленията на Международната организация на труда (МОТ) от 2017 г. на работното място се наблюдават 2,78 милиона смъртни случая. Това означава, че всеки ден близо 7 700 души умират от свързани с работата заболявания или наранявания. Освен това всяка година има 374 милиона нефатални трудови злополуки и заболявания, много от които водят до продължителни отсъствия от работа. Това изобразява трезва картина на съвременното работно място, където работниците могат да понесат сериозни последици в резултат просто на "свършена работа".

ISO 45001 се надява да промени това. Тя предоставя на правителствените агенции, индустрията и други засегнати заинтересовани страни ефективно и използваемо ръководство за подобряване на безопасността на работниците в страните по света. С помощта на лесна за използване рамка тя може да се прилага както за производствени, така и за производствени съоръжения, независимо от местоположението им.

Дейвид Смит, председател на проектния комитет ISO / PC 283, който разработи ISO 45001, смята, че новият международен стандарт ще бъде истински играч за промяна на милиони работници: "Надяваме се, че ISO 45001 ще доведе до голяма промяна в практиките на работното място и ще намали Трагичното облагане на трудовите злополуки и заболявания по целия свят. "Новият стандарт ще помогне на организациите да осигурят безопасна и здравословна работна среда за работниците и посетителите, като непрекъснато подобряват работата си по отношение на OH & S.

Смит добавя: "Световните автори на списания се събраха, за да осигурят рамка за по-безопасно работно място за всички, независимо коя от вас се занимава и къде работите в света". Повече от 70 страни са пряко ангажирани в създаването на този важен документ, разработена от ISO / PC 283 , Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, като Британската институция по стандартизация ( BSI ) служи като секретариат на комитета.

Тъй като ISO 45001 е проектирана да се интегрира с други стандарти на ISO за управление, осигуряваща висока степен на съвместимост с новите версии на ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление на околната среда), предприятията, които вече прилагат стандарт ISO, ако решат може да работят по ISO 45001.

Новият стандарт на OH&S се основава на общите елементи, които се съдържат във всички стандарти на системите за управление на ISO, и използва прост модел "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), който предоставя рамка за организациите да планират какво трябва да въведат за да се сведе до минимум рискът от увреждане. Мерките трябва да отговорят на опасенията, които могат да доведат до дългосрочни здравни проблеми и отсъствие от работа, както и тези, които пораждат аварии.

ISO 45001 ще замени OHSAS 18001, бившата справка за здравето и безопасността на работното място. Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, ще имат три години, за да се съобразят с новия стандарт ISO 45001, въпреки че сертификацията за съответствие с ISO 45001 не е изискване на стандарта.

Международният форум за акредитация (IAF) разработи изискванията за миграция, за да подготви сертифицирани организации, сертифициращи органи, органи по акредитация и други заинтересовани страни. За повече информация вижте уебсайта на IAF .