Новите проучвания изследват как цифровите технологии засягат децата

Новите проучвания изследват как цифровите технологии засягат децата

Тъй като децата на възраст под 18 години съставляват почти една трета от всички потребители на интернет по целия свят, детската възраст все повече се влияе от цифровите технологии. Бяха публикувани два нови доклада, които изследват възможностите, създадени от технологичното развитие и свързаността, заедно с предизвикателствата, които идват от използването на интернет от деца и присъствието онлайн.

Ползите и недостатъците на цифровите технологии, използвани от децата

УНИЦЕФ доклад "Деца в дигиталния свят", годишния доклад за 2017 -членка на децата по света, дава изчерпателно описание на различните начини, дигиталните технологии се отразява на децата.
Проучването обсъжда положителното въздействие на използването на интернет, включително развитието на цифрови умения за подобряване на пригодността за заетост.
Отбелязват се обаче и потенциалните негативни аспекти на използването на интернет, като например нарастващото неравенство и цифровото разделение, както и потенциалните опасности и вреди, които могат да възникнат в резултат на това, че са онлайн.

Нарастващо цифрово разделение

Отчитайки резултатите от проектите на EU Kids Online ( 1 и 2 ) и резултатите от PISA на ОИСР за 2015 г. , проучването на УНИЦЕФ показва, че децата от по-висок социален и икономически произход имат тенденция да използват интернет за по-широк кръг дейности в сравнение с деца от семейства с по-социално-икономически произход.
В допълнение към игра на игри и онлайн чат, този по-широк "репертоар" на онлайн дейности сред по-добре заети деца включва получаване на практическа информация или четене на новини.
Тези различия в използването на интернет могат по-късно да се превърнат в по-нататъшно социално-икономическо неблагоприятно положение и цифрово разделение.
Кои деца са най-уязвими на онлайн наранявания?
В главата на доклада за опасностите, свързани с онлайн, се подчертава безграничният характер на онлайн престъпленията. Позовавайки се на заключенията на Фондацията за наблюдение на интернет, в доклада се посочва, че от 57,335 URL адреса, съдържащи материали за сексуално малтретиране на деца през 2016 г., 60% са били домакини в Европа. Холандия, Франция и Руската федерация бяха в първите пет държави, които бяха домакини на такива URL адреси. За съжаление, 53% от жертвите на такова насилие са на 10 години или по-млади.

Докладът отбелязва също така увеличение на броя на изображенията на 11- до 15-годишните, отчасти поради увеличаването на само произведеното съдържание, споделено онлайн. Не само, че URL адресите се намират предимно в Европа, в доклада за NetClean 2016 е установено, че материалите, разследвани в 26 държави, изобразяват деца от Европа и Северна Америка.
Един от анкетираните в проучването NetClean предполага, че жертвите най-вероятно ще бъдат от страни с голям брой интернет устройства на човек и надеждна интернет услуга, или от държави с лоши закони, забраняващи сексуални престъпления срещу деца.
Докладът на УНИЦЕФ предлага, освен това, децата, които са по-уязвими офлайн, са по-уязвими онлайн. Децата от малцинствени групи са особено уязвими от вреда, произтичаща от онлайн насилието и експлоатацията.

Съществуващите данни показват, че момичета, деца от бедни домакинства, деца с увреждания и деца, страдащи от проблеми, свързани с психичното здраве, са сред най-уязвимите от онлайн увреждания.
Връзките между онлайн и офлайн вреди са особено ясни в контекста на Кибер тормоза. УНИЦЕФ съобщава за резултатите от мащабно проучване в Обединеното кралство , според което много малко деца преживяват кибертормоз, без да са жестоко офанзивни.
Разликата с кибертормоза е, че поради постоянната свързаност, тя може да пристигне по всяко време, докато потенциално може да осигури насилници със степен на анонимност.

Информираност и безопасност онлайн
С толкова много опасности, които могат да възникнат, е важно децата да са наясно с онлайн безопасността. Новият доклад на комисаря по въпросите на децата в Англия, "Животът в любовта", разглежда как 8 до 12 годишните използват социалните медии и осведомеността им за безопасността онлайн.

Изследването установява, че докато децата са знаели как да се предпазват от хищници и физически рискове, например като не публикуват снимки, които биха могли да идентифицират местонахождението им, те са по-малко наясно как да останат на безопасно място на по-емоционално ниво - особено когато става дума за кибертормоз.

В доклада се установи също, че докато съобщенията за онлайн безопасност са били вкоренени при деца от най-ранна възраст, тъй като децата на възраст от приоритетите си са се преместили. Беше установено, че децата на възраст между 11 и 12 години са наясно как да останат на сигурно място в интернет, но са по-загрижени да се уверят, че изглеждат "добре" в споделеното от тях, а не за прикриване на идентифицируема информация.

Покритието на EPIC за практиките, свързани с цифровите технологии
Няколко програми, включени в уебсайта на Европейската платформа за инвестиране в деца (EPIC), се отнасят до използването от децата на цифрови технологии и рисковете от използването на интернет:
Code Club - е мрежа от клубове за следдипломно кодиране, които обучават децата на уменията, необходими за създаване на компютърни игри, анимации и уеб сайтове.
Кива Програма за борба с магьосничеството - програма с индивидуални и цифрови елементи, които да научат децата как да се справят с отрицателните ефекти на тормоза в училище.
Тази новина е написана за Европейската платформа за инвестиране в деца (EPIC).