Онлайн обучение на лице провеждащо инструктажи

Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009г
Предлаганите обучения по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. са предназначени за:
Лицата провеждащи инструктажи
Забележка:* Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.
       От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "
Лице провеждащо инструктажи" се изисква от:
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /Инспекция по охрана на труда/ - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.
 

Курсът е предназначен за:

 • ръководители от структурните звена в предприятията;
 • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • специалисти по безопасност и здраве;
 • отделите "Човешки ресурси";
 • членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
 • лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.
На завършилите курса се издава Удостоверение за Лице провеждащо инструктажи, съгласно Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.


Плащането се извършва по банковата сметка на:
Фирма: „Медик Консултинг" ООД
Банка: „Алианц Банк България" АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF


За въпроси: 
моб.: 0878272999
e-mail: 
info@zbut.bg


Как да се запиша за обучение в дистанционен курс?
Прочетете информацията на сайта, за да решите дали предлаганото онлайн/дистанционно обучение ще ви е необходимо.
Обърнете внимание на рубриката Често задавани въпроси, където са дадени отговори на често задавани въпроси, който Ви дават идея за тематиката на сайта. Посочени са техническите изисквания към компютъра, който използвате.


Регистрирайте се на сайта.
Изберете под страница 
Регистрация - , рубрика Регистрация (или Регистрация в менюто за вход) и попълнете исканите данни. Сами избирате Вашето потребителско име и парола. Необходимата лична информация е име и фамилия, валиден адрес за електронна поща. Моля уверете се, че данните са точни! Независимо от броя на курсовете, в които ще се запишете Вие се нуждаете от само една регистрация! 
Изпратете заявка за записване в избрано от вас обучение.
Изберете под страница Обучения. Ще видите всички предлагани обучения към момента на платформата заедно със съответни кратки описания.
Към всеки курс има бутон 
Преглед и поръчка и Добави в кошницата, който първо изисква да въведете Вашето име и парола ако до момента не сте го направили и след това показва формуляра за кандидатстване.Той изисква потвърждение на цялостната заявка за записване на обучение. Можете да изпратите или да откажете заявката.
Изпращането на заявка не Ви гарантира автоматично записване в дадено обучение. Всички заявки трябва да бъдат потвърдени от негов мениджър.
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа за плащане на избраните от вас курсове. Заплащате таксата чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията.
Статута на всяка от Вашите заявки можете да видите във вашият профил като изберете под страница История на поръчките.


Обучение.
На входната страница въведете Вашето потребителско име и парола.Във Вашият профил изберете под страница Обучения, ще се появи списък на обученията, за които сте записани (за които заявките Ви са одобрени). Избор на обучение от този списък Ви прехвърля в страницата на онлайн обучението.


Обучението завършва с изпитен тест.
След последната тема, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 
75% от въпросите системата автоматично ви връща към темата и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на удостоверение трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест. В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста във Вашият профил на подстраница File manager ще е налично сканирано копие на Удостоверението/Сертификат и по пощата ще получите оригиналното Удостоверение/Сертификат на посочения от Вас адрес (за наша сметка).


Издавани документи.
Удостоверение/Сертификат, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на курса, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение/сертификат за съответното обучение.
Получавате удостоверение/сертификат за успешно преминало онлайн обучение при правилен отговор на над 
75% от въпросите.


Провеждане на онлайн обучението.
След заплащане в подстраница Обучения във Вашият профил ще се активира избраното обучение с пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от онлайн обучението.

 • Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
 • Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки писмо до e-mail: info@zbut.com
 • Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите изпращайки Ви писмо.Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка.
 • Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим в подстраница Тестове във Вашият профил веднага след попълването. Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
 • След приключване на обучението на клиента се издава удостоверение/сертификат за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75% за завършено онлайн обучение.
 • Удостоверението/Сертификатът се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на „Медик Консултинг" ООД.