Обучение по първа долекарска помощ

Дистанционен курс „Обучение по първа долекарска помощ“

       Основание за провеждане на обучението: Съгласно чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14 ,ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
      Съдържание на обучението:
Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
Първа долекарска помощ при кръвотечение
Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/
Първа долекарска помощ при измръзване
Първа долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото
Първа долекарска помощ при слънчев и топлинен удар
Първа долекарска помощ при удар от електрически ток
Първа долекарска помощ при остри отравяния
Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо
Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание
Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението
Списък на лекарствата превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност
      Курсът е предназначен за:
работници и служители от производствени предприятия и фирми;
отговорници по пожарна безопасност;
длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и лица, провеждащи инструктажи по пожарна безопасност;
специалисти по безопасност и здраве;
На завършилите курса се издава Удостоверение за Обучение по първа долекарска помощ, съгласно  чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14 ,ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
       Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва по банковата сметка на:

„МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД

Банка: „Алианц Банк България" АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC:BUINBGSF

За въпроси: 

моб.: 0878272999
e-mail: mc@cpomc.eu

Как да се запиша за обучение в дистанционен курс?  Нужни са 2 стъпки

Първа стъпка - Попълвате Регистрационната форма 
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа за плащане на избраните от вас курсове;
Втора стъпка - Заплащате таксата по чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията;
След като получим таксата, ние Ви изпращаме на посочения при регистрацията e-mail, потвърждение, че профилът ви е активиран и можете да влизате с потребителското си име и парола. 

           Издавани документи 
Документите за квалификация, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.
Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на курса, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение за съответното обучение.
Получавате удостоверение за успешно преминат курс при правилен отговор на над 80% от въпросите.
         Провеждане на онлайн обучението
След заплащане и активиране на акаунта за пълен достъп, клиентът получава 30 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.
След изтичане на 30-дневния достъп, пълният достъп на акаунта се прекратява. Ако клиентът желае удължаване на достъпа с нови 30 дни, то това става чрез заплащане на 60% от сумата за обучението.
Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки ни писмо до e-mail: mc@cpomc.eu
Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите изпращайки Ви писмо.
Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка.
Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим за обучаемия веднага след попълването. Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 80%, се издава удостоверение за завършено обучение.
Удостоверението/Сертификатът се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на „МC" Ltd.