Обучение за ръчна работа с тежести

Дистанционен курс „Обучение за ръчна работа с тежести“

        Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на чл.6 ал.2 от Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.
     Обучение за ръчна работа с тежести
      От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Обучение за ръчна работа с тежести"се изисква от:
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /Инспекция по охрана на труда/ - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
      Курсът е предназначен за:
работещи, които извършват вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
На завършилите курса се издава Удостоверение за Обучение за ръчна работа с тежести, съгласно чл.6 ал.2 от Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.
       Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

       Плащането се извършва по банковата сметка на:

"МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД

Банка: „Алианц Банк България" АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420

BIC:BUINBGSFЗа въпроси:
моб.: 0878272999
e-mail: mc@cpomc.eu

Как да се запиша за обучение в дистанционен курс?  Нужни са 2 стъпки
Първа стъпка - Попълвате Регистрационната форма