Документи за Главна инспекция по труда (ГИТ)

Имате проверка и са ви необходими документи!!           

Изготвяне на документи за Главна инспекция по труда (ГИТ).
Запитване за цени на изготвяне на документи за главна инспекция по труда (ГИТ):
гр.София ул."Владимир Вазов" № 66, офис 7
тел. 024900361
моб.: 0878272999
e-mail:office@bgtrudovamedicina.com

При запитване ще се свържем с Вас в рамките на текущия (ако е възможно) или на следващия работен ден.

Цените на нашите услуги са базирани на обема работа, определят се след разговор с Вас и са предмет на договорка и отстъпки.


Изготвяне на документи за проверки от Инспекция по труда

Съдействие от „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД за преглеждане и подреждане на исканите документи.

Организиране на измервания на фактори на работна среда.

Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.
Измерванията на факторите на работната среда, във връзка с чл. 10 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска са следните:
- Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
- Измерване осветеност;
- Измерване Импеданса "Zs" на контура "Фаза-защитен проводник";
- Измерване на шум;
- Измерване съпротивление на изолацията;
- Измерване съпротивление на заземители и мълниеотводи;
- Измерване Вентилационни инсталации.
- Измерване Климатични инсталации.

           Изработване на оценка на риска – Eкспресно!

За цени на нашите услуги и за допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас! Използвайте формата за обратна връзка, или телефона изписан по-горе!

Нашата служба се грижи за удобството на своите клиенти и за това ние ще Ви посетим на Вашето работно място (офис, магазин, цех и т.н) в удобно за Вас време за сключване на договор за обслужване от СТМ и за извършване оглед на работните места с цел оценяване на риска на работното място и изготвянето на необходимата документация за пред инспекция по труда!