Цени служба трудова медицина Медик Консултинг ООД

ЦЕНИ /ОФЕРТА ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Изтегли оферта: Оферта на служба по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД
Отстъпка от цената за едногодишен договор. (Отстъпката се договаря и зависи от броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай).

Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
гр.София, бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)

www.bgtrudovamedicina.com
www.cpomc.eu
www.zbut.bg
www.zbut.store

e-mail: office@bgtrudovamedicina.com
e-mail: info@cpomc.eu
e-mail: ivoniks.consult@gmail.com
e-mail: info@zbut.bg

Адрес: гр. София (1836), бул.„Владимир Вазов" № 66, офис 7
Работно време:
Понеделник / Петък: 10:00 - 16:30 часа
Събота: Почивен ден
Неделя: Почивен ден

фирма: „Медик Консултинг" ООД
ЕИК: 201371238
ДДС Номер: BG 201371238
адрес на регистрация: гр. София (1836), бул.„Владимир Вазов" № 66, офис 7
МОЛ: Иван Петков Петков

Алианц Банк България АД
Клон: БЦ Княгиня Мария Луиза
Банкова сметка /IBAN/: BG64BUIN95611000255985
BIC:BUINBGSF