Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238
Удостоверение Служба Трудова Медицина Медик Консултинг ООД
Удостоверение Служба Трудова Медицина Медик Консултинг ООД

  Служба по трудова медицина към Медик Консултинг ООД е регистрираната с  Удостоверение № 476-1 от 28.02.2020 г.

Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
Службата по трудова медицина извършва:Удостоверение - Трудова Медицина
Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

Изработва Оценка на риска.
Разработва превантивни мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.

Службата по трудова медицина използва:
Иновационен подход в методичната помощ при разработване на документация и воденето на записи по здравословни и безопасни условия на труд.

Службата по трудова медицина предлага:

 

Мероприятия по промоция на здравето на работното място.