Досие за басейн съгласно чл.4, ал.1, т.3

Досие за техническите данни на съоръжението, данните, свързани с безопасността на плувен басейн, съгласно чл. 4, ал. 1, т.3 от  - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

ОБЕКТ:.............
АДРЕС:.............  

Собствениците на басейни или техните наематели и концесионери са длъжни да съставят досие на всеки елемент за вграждане, филтрация и помпите, което да съдържа техническата му документация и чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти и преустройства, както и всички документи, издадени от органите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Цена за подготовка на Досие за басейн е 100,00 лева без ДДС
В цената се включва:
 • Досие съгласно чл. 4, ал. 1, т.3 от Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.
 • Инструкция за експлоатация на плувен басейн.
 • Инструкция за безопасна работа с хидрофорна помпа=
 • Заповед на основание 12,чл.1 ал.2 от Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.
 • Констативен протокол на основание чл.11, ал.2 от Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.
 • Правила за безопасно поведение при ползване на басейни, както и тяхното обозначаване.

 

 PDF  PNG

Никакво тичане край басейна! Не бягай! Можеш да се подхлъзнеш!Можеш да се подхлъзнеш или спънеш и нараниш не само себе си, но и някой друг.Ето едно основно правило: Никакво тичане край басейнаМожеш да се подхлъзнеш или  спънеш и нараниш не само себе си, но и някой друг.

Не скачай и не се гмуркай! Проверете дълбочината на водата.  Не скачай и не се гмуркай!

Горните релси и лайсни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях и не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане или гмуркане в басейна от трамплин или от стената! Скачането или гмуркането в басейна може да доведе до сериозни травми и дори до удавяне!
Никога не използвайте басейна сами! Проверете дълбочината на водата. Не бихте искали да се нараните при гмуркането във водата, когато е прекалено плитка.  Никога не използвайте басейна сами!
Не използвайте басейна без присъствието поне на един човек, намиращ се в близост до Вас, който може да Ви помогне в случай на злополука или прилошаване.
Не бутайте други хора в басейна! Не бутайте хора в басейна!  Не бутайте други хора в басейна! 
Никога не бутайте други хора в басейна и не позволявайте да Ви бутат. Бъдете внимателни, тъй като повърхността около басейна често е мокра и има опасност от подхлъзване и падане! Това би могло да стане и без да искате, тъй като повърхността около басейна често е мокра и хлъзгава, затова внимавайте!
Не допускайте около басейна деца без придружител! Не допускайте около басейна деца без придружител!
Никога не допускайте в или около басейна деца без по-възрастен придружител - дори за секунда! Непрекъснатото наблюдение на възрастен човек е задължително и не може да бъде заменено с друго!

 Осветявайте басейна през тъмната част на денонощието!Осветявайте басейна през тъмната част на денонощието!
Ако басейнът Ви е на тъмно място, далеч от светлина е добре да го осветите. Луминесцентна лампа, разположена наоколо ще е достатъчна, за да освети басейна до дъното му. НЕ монтирайте осветителни тела около басейна сами, а се обърнете към квалифициран електро-техник (не забравяйте: водата е проводник на електричество!).
Ограничете достъпа до басейна! Ограничете достъпа до басейна!
Не дръжте до басейна столове или други мебели, по които децата могат да изкачат до водата. Ако басейнът е вграден в земята е силно препоръчително да поставите ограда (в някой страни законите го изискват). Стълбата трябва да бъде премахната, когато басейнът не се ползва;
 Не използвайте наркотици в басейна! Не използвайте алкохол в басейна! Не използвайте алкохол и наркотици в басейна!
Не допускайте попадането на алкохол или наркотици във водата или по части на басейна! Пияни или използвали наркотици хора не трябва да се допускат до басейна и трябва да следите внимателно за това!
 Басейна трябва винаги да е чист и дезинфекциран! Басейна трябва винаги да е чист и дезинфекциран!
Водата в басейна трябва да бъде филтрирана и често дезинфекцирана с препарати. Непрестанно трябва да я тествате и наблюдавате! Не забравяйте, че водата в басейна е важен фактор за здравето на къпещите се в него!

Размери на басейна:
......... метра ширина
......... метра дължина
......... метра дълбочина в най- дълбоката част от басейна

Оборудване на басейна:
......... броя стълби изработени от неръждаема стомана.
......... броя перила изработени от неръждаема стомана.
......... броя преливник 
......... броя водно осветление 
......... броя сифони
......... броя влини и смукателни дюзи
......... броя помпа 
......... броя филтърна система
......... броя пъсъчен филтър
......... и т.н.

Видове басейни - басейни с преливник, басейни със скимери

Съществуват множество различни класификации на басейните.
Според предназначението си басейните могат да бъдат домашни (фамилни) басейни за релакс и почивка, хотелски басейни, СПА-басейни, спортни басейни, като от своя страна басейните, които са предназначени за различни водни спортове, могат съществено да се различават помежду си - ясно е например, че басейните за скок във вода трябва да имат по-голяма дълбочина от плувните басейни, които са предназначени само за плуване.

Според големината си басейните могат да бъдат със стандартни олимпийски размери или с размери според големината на терена или желанието на собственика. Олимпийският размер при басейните е 50 метра дължина на 25 метра ширина. Разбера се има и басейни с размер наполовина на олимпийския размер, т.е. 25 метра дължина на 12,5 метра ширина. Изграждат се басейни с всякакви размери. Предназначението на басейна определя и дълбочината му, например спортните басейни за практикуване на плувни спортове трябва да бъдат дълбоки най-малко 180 сантиметра, докато детските басейни се правят с дълбочина до 1 метър.

Според формата си басейните се делят на:

 • басейни с правоъгълна форма;
 • басейни с кръгла форма;
 • басейни с овална форма;
 • басейни със свободна, разчупена форма, която може да включва части от различни геометрични елементи.

Басейнът може да приеме формата на какъвто и да било предмет или да бъде в такава форма, каквато роди въображението.

Според конструкцията си басейните могат да бъдат:

 • сглобяеми басейни, които се сглобяват от множество метални, пластмасови и други части;
 • монолитни басейни, изградени от монолитен бетон.

Според местоположението басейните биват закрити - басейни в помещения и открити - басейни на открито.

Според собствеността си басейните биват частни - притежание на частни юридически лица или физически лица и обществени - предназначени за обществено ползване, притежание на общината на съответното населено място.

Според възрастта на ползвателите басейните се делят на детски басейни и басейни за възрастни и т.н.
Водата във всеки басейн задължително трябва да се почиства, като почистването бива на химично и на механично ниво. За химичното почистване се ползват специални химикали, а за механичното се ползват различни техники за филтрация на водата. Най-важното разделение при басейните е според системата за филтрация на водата - по тази класификация басейните се делят на басейни със скимери и басейни на външен преливник.

При басейните със скимери нивото на водата е по-ниско от ръба на басейна. Филтрацията на водата се извършва с помощта на помпа, която засмуква вода от басейна през скимерите. Самите скимери представляват специални отвори в стените на басейна, в горната му част. В долната част на басейна сифон поема мръсната вода от дъното. След като бъде изпомпена от басейна през скимерите и сифона, водата минава през специални филтри и други съоръжения за механично почистване, след това водата минава през съоръжения, където се извършва и химическа обработка на водата, след което през специални дюзи, които също се намират по стените на басейна, вече пречистената вода се връща обратно в басейна.

При басейните, изградени на преливник, водата се намира на нивото на ръба на басейна и прелива през преливна решетка, след което постъпва в специален резервоар, наричан компенсатор. В този случай дънен сифон изсмуква водата от резервоара (компенсатора). След това водата преминава през съоръжения за механично и химическо пречистване, след което през дюзи се връща обратно в басейна.


Схема на басейна с преливник

1. Циркулационна помпа
4. Филтър - пясъчен или патронен
5. Вентил за филтъра с няколко позиции
6. Електрически водонагревател (бойлер)
7. Автоматичен дозатор за хлориране
8. Контролен панел с таймер за помпата
9. Контролен панел на водонагревателя
10. Път на водоснабдяването
11. Канализационно източване
12. Панел за регулиране нивото на водата
13. Електромагнитен клапан
14. Датчици за нивото на водата
BR - дънни дюзи
P - осветителни тела
BC - трансформатори
G - преливна табла
BF - дънно източване
PB - водосмукачка
BT - компенсационен резервоар (преливник)
RG - преливна тръба
TP - аварийно източване

Схема на басейна с преливникСхема на басейн със скимери

1. Циркулационна помпа
4. Филтър - пясъчен или патронен
5. Вентил за филтъра с няколко позиции
6. Електрически водонагревател (бойлер)
7. Автоматичен дозатор за хлориране
8. Контролен панел с таймер за помпата
9. Контролен панел на водонагревателя
10. Път на водоснабдяването
11. Канализационно източване
12. Аварийно източване
RA - регулатор на нивото
BR - дюзи
P - осветителни тела
BC - трансформатори
SK - скимер

Схема на басейн със скимери


2020-06-11