Предстоящи проверки на условия за труд за работещи дистанционно през 2022 година

През 2022 г. ще продължат проверките за въвеждане от работодателите на противоепидемични мерки. 


Предвид разширяването в усложнената пандемична обстановка на работата от разстояние, ИА ГИТ планира включването на работодатели, чиито работници и служители полагат труд от дома, в инспекционна кампания, за която ще бъде използван иновативен метод на контрол - чрез въпросници за самоконтрол.

При него до работодателите се изпращат въпросници с въпроси, касаещи трудовото законодателство според тематиката на проверката. Чрез попълването им те могат да направят сами оценка в каква степен прилагат нормативните разпоредби в своите предприятия и да отстранят несъответствията своевременно. 

Така, освен че ще бъдат подобрени условията на труд при конкретния работодател, се намалява и рискът той да бъде санкциониран при евентуална проверка на място на по-късен етап. Важно уточнение е, че дори при попълването на въпросниците да е установено несъответствие, то няма да бъде основание за предприемане на мерки и налагане на санкции от страна на контролните органи. 

Такива ще бъдат предприемани само ако нарушенията бъдат установени при проверка на място. Основната цел на този метод е превенцията, тъй като той позволява на много по-голям брой работодатели, отколкото могат да бъдат проверени от инспекторите, да подобрят условията на труд.

Санкции от 3000 до 15 000 лева грозят работодатели, които не са осигурили нормални условия на труд за служителите си на хоум офис. 

Главната инспекция – ще бъдат проконтролирани фирмите, чиито служители работят дистанционно. Проверките в компаниите ще започнат идните седмици, но няма да са от врата на врата за всички работещи на хоум офис или дистанционно. 

Главната инспекция не разполага с човешки ресурс за това, и не е законно по смисъла на Кодекса на труда. Проверката на място може да стане само, ако има подаден сигнал и служителят е съгласен да бъде посетен у дома. 

Предстои да бъдат изготвени и разпространени по регионалните инспекции 30 въпросника, които ще бъдат предоставени на бизнеса. Целта им е да се провери има ли нарушения при работата от вкъщи. Отговорите ще се обработват от специален софтуер, който ще насочва инспекторите къде има неспазване на правилата при хоум офиса и кои работодатели и служители трябва да се проверят на място.

Най-често са надомно служителите на IT компании, аусорсингови фирми, организации, които се занимават с консултантска или друга административна дейност.
Фирмите трябва да осигуряват технически ресурс на служителите си – компютърна техника, комуникации и др. 
Фирмите трябва да договорят работата извън офис с анекси в трудовите договори. 

Направените договорки в анексите могат да включват:
 • Посочете характеристиките на работата от вкъщи;
 • Регламентирайте работно време и почивки на служителя;
 • Регламентирайте време на разположение на служителя;
 • Договорена техника – лаптопи, стационарни компютри, клавиатури, мишки, слушалки, мултифункционални печатащи устройства, ергономичен стол, настолна лампа и др.
 • Договореност за устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност – за чия сметка е;
 • Начин на лични данни и служебна информация;
 • Договорен начин за програмно (софтуер) осигуряване;
 • Договорен начин за техническа профилактика и поддържане;
 • Договорен разход за отопление и електричество – за чия сметка е;
 • Ако се налага система за наблюдение, да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;
 • Договорен начин за връщане в офиса след прекратяване на епидемичната обстановка след оправено предизвестие от страна на работодателя примерно до 5 дни след отмяна на епидемичната обстановка.
Условия на безопасност
 • Оценка на риска за работа от разстояние;
 • Инструктаж и обучение на работниците и служителите, работещи дистанционно;
 • Планиране на превантивни мерки;
 • Осигуряване на ефективен контрол за спазване на правилата по ЗБУТ;
 • Осигуряване на лични предпазни средства и др.
Още по темата:
Информация за правата и задълженията на работодатели и работещи при работа от разстояние

2022-01-22