Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238
Здравословните работни места намаляват натоварването
Здравословните работни места намаляват натоварването

“Здравословни работни места: Намалете натоварването” и информационата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) “Здравословни работни места: Намалете товара” – 2020 – 2022 г.. ИА ГИТ се включва в инспекционната кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIK)

Полезна информация и материали, свързани с провеждането на кампаниите на Комитета на старшите инспектори и на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочени към подобряване на условията на труд с акцент върху предприемането на мерки за минимизиране на рисковете, водещи до мускулно-скелетните смущения и свързаните с тях заболявания в резултат на работата.

Популярният герой Напо, който преподава видео уроци по здраве и безопасност при работа, показва какви са рисковете в работата от мускулно-скелетни смущения и как могат да бъдат минимизирани.

Презентация относно инспекционната кампания на Комитета на старшите инспектори по трудаПрезентация относно инспекционната кампания на Комитета на старшите инспектори по труда

 

Информация относно информационната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работаИнформация относно информационната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

 

Ръководство за оценяване качеството на оценката на риска и на мерките за предотвратяване на МССРъководство за оценяване качеството на оценката на риска и на мерките за предотвратяване на МСС

 

Ръководство за кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работаРъководство за кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа