Службата по трудова медицина (СТМ) при Медик Консултинг ООД - гр. София е създадена през 2010 г. от Иван Петков Петков. Регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 476 от 31.01.2011 г., по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.). Дейността на Службата по трудова медицина Медик Консултинг ООД е регламентирана по реда на чл.25В от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина.

Ние от Медик Консултинг ООД поддържаме качество и коректност в обслужването на нашите клиенти. Работата на нашите служители е да предоставят качествено, комплексно обслужване както и създават трайни партньорства. Предоставената от нас информация е компетентна и актуална, съобразена е с Българското и Европейското законодателство за здравословни и безопасни условия на труд както и спецификата и характера на дейността на всяка обслужвана от нас фирма.

Екипът на трудова медицина (СТМ Медик Консултинг ООД) включва специализиран персонал, който предоставя консултации на работодатели относно връзката между здравето и работата и ефектите, които имат от друга. Работим, за да предотвратим лошото здравословно състояние на труда, като съветваме работодатели за потенциалните рискове за здравето на работното място и откриването на професионални заболявания на ранен етап и лошо здравословно състояние на работното място.
Службата по трудова медицина предоставя всеобхватни и компетентни съвети и подкрепа както на мениджърите, така и на отделните хора за това как работата и работната среда могат да повлияят на здравето на служителите и как здравето на служителите може да повлияе на способността им да изпълняват добре ролята си.
Лицензирана от МЗ, службата по трудова медицина (СТМ Медик Консултинг ООД) разполага с ресурсите и адаптивността, които ще отговарят на вашите нужди, независимо от това дали се нуждаете от една единствена оценка или от цялостно решение за професионално здраве на целият ви персонал. Нашия подход е да ви предложим индивидуални решения, съобразени с изискванията на Вашия бизнес.
Оферта на служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

www.bgtrudovamedicina.com

ОФЕРТА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
1
ОФЕРТА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Договаряне

ОФЕРТА ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Отстъпка от цената за едногодишен договор! (Отстъпката се договаря и зависи от броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай)

Прочети повече

ОЦЕНКА НА РИСКА
2
ОЦЕНКА НА РИСКА
Условия на труд

ОЦЕНКА НА РИСКА

Анализ и оценка на: •Работни помещения •Работни процеси •Работно оборудване •Работни места •Организация на труда •Използвани суровини и материали •Други странични фактори, които могат да породят риск.

Прочети повече

ЦЕНИ
3
ЦЕНИ
Договаряне на Цени

ЦЕНИ

ЦЕНАТА за трудово-медицинско обслужване зависи от броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай.

Прочети повече

СТМ
4
СТМ
Договор със СТМ

СТМ

С Медик Консултинг ООД печелите: • качествени и бързи услуги • ниска себестойност на услугите • опит и професионализъм • здраве и безопасност за работниците и служителите • спазване на нормативните изисквания на Българското и Европейско законодателство.

Прочети повече

ОБУЧЕНИЯ
5
ОБУЧЕНИЯ
Обучения

ОБУЧЕНИЯ

Платформата се администрира от „МC" Ltd като се извършва обучения в дистанционна форма (онлайн). Мисията на „МC" Ltd се състои в непрекъснато повишаване на професионалната квалификация по безопасност и здраве при работа. Дистанционните курсове целят да повишат знанията и уменията във областта на безопасни условия на труд. Дистанционно обучение (онлайн) - „Платформа"

Прочети повече

Актуално
Новини
Клиенти